tips Archive

Hur man gör för att få hjälpmedel till fritidsaktiviteter!

Hjälpmedel för att kunna fortsätta eller börja med en fritidsaktiviteter finns att hyra, låna eller att köpa för egna pengar. Dessa hjälpmedel gör att det underlättar att utföra en fritidsaktivitet, som till exempelvis vid cykling då det

Tips på hjälpmedel i hemmet!

Avseende hjälpmedel till hemmet finns det många olika typer för att kunna underlätta att ta hand om ett hem och inte känna sig beroende av någon annan. För att kunna få möjligheten att få hjälpmedel behöver man

Tips på hjälpmedel vid inkontinens!

Inkontinens är inte särskilt trevligt att ha och är väldigt vanligt. Det finns många hjälpmedel för att underlätta för att klara av vardagen. Att kunna utöva en idrott eller kunna gå på en fest utan att behöva

Tips på hjälpmedel för att ta sig fram!

Att kunna ta sig fram på ett eller annat sätt kan vara svårt vid en nedsättning, på grund av ålder eller skada till exempel. Eller så behövs hjälpmedel för en kortare tid för att kunna vara mobil,