Tips på hjälpmedel för att ta sig fram!

WheelchairAtt kunna ta sig fram på ett eller annat sätt kan vara svårt vid en nedsättning, på grund av ålder eller skada till exempel. Eller så behövs hjälpmedel för en kortare tid för att kunna vara mobil, som exempelvis kryckor vid en brutet ben eller skadad fot, Och det räcker att man lånar ett par kryckor på sjukhuset eller av någon som man känner.

Men rör det sig om ett permanent tillstånd så träffar man en så kallad förskrivare. Vilket innebär att denna person utreder vilket behov det finns, för att sedan skriva ut hjälpmedel. En förskrivare är till exempel en sjukgymnast eller arbetsterapeut.

Krycka eller käpp – det finns olika typer av dessa. Sådana som hålls i ena handen. Käpp med ett eller flera stödben. Därutöver finns det olika tillbehör till kryckorna eller käpparna.

Gåstöd eller rollator – det finns olika typer av rollatorer, dessutom finns gåstativ, gåstol och gåbord.

Rullstol, manuell – manuell rullstol är en rullstol som drivs med hjälp av händer eller körs av en annan person. Ståstöd finns också för att kunna hjälpa någon vara stående.

Rullstol, el – det är en rullstol som drivs av en liten motor via en liten spak på ena armstödet till exempel helt själv.

Hiss och ramp – vilket innebär att det monteras en ramp uppför en trappa eller trösklar så det blir lätt att köra med en rullstol eller gå med en rullator. Rampar finns som lyfter upp för en längre trapp som lyfter en rullstol.

Överflyttning och liftar (lyft) – det finns både fasta och mobila liftar som går att sätta en lyftsele på. Dessutom finns speciella överflyttningsplattformar för mindre förflyttningar. Vridplattor som hjälper dig att flytta från ett läge till ett annat. Den vanligaste hjälpmedlet är repstegen som monteras på en sänggavel för att hjälpa till att sätta sig upp i sängen.

Fordon och bilanpassning – det finns speciella cyklar eller cykelanpassningar för att kunna cykla. För barn finns krypvagnar, rullbord och manuellt ståstöd för att hjälpa till vid en förflyttning eller för att stå. För bilen finns olika typer av mindre hjälpmedel för att kunna köra och åka i bil.